Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Czech Republic - country of origin effect in food product category.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt:
Country of origin effect comes out of the consumer perception of the quality and image of the relevant product category which is given primarily by country of origin of the product. In particular in international marketing can positive perception of the country of origin give the product significant competitive advantage (French wine, German cars, Czech beer). The dissertation thesis should focus on the country of origin effect for the selected product category of food not for international, but domestic market.(In the case of foreign applicants can be the country changed)
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EMA Economics and ManagementD-EMA-REPA Business Management and Economics