Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Advertising measurements and their efficiency evaluation in new media
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Advertising measurements and it’s efficiency evaluation in new media reduces most of all on the level of advertising input in particular form of media intensity (weight). However, issues of advertising effectiveness is much more complicated and complex and it’s measurement in case of Internet and other form of new media is practiced only in limited form. Complete advertising effectiveness measurements should include evaluation from psychological point of view (cognitive, affective and conative), as well as it’s market outputs (brand choice, purchase intensity or financial outputs). Aim of the thesis is to work out scientific study which would intercept all fasets of effectiveness mentioned above in case of new media and build up model, which would form theoretical framework of effectiveness measurement but simultaneously could be used in practice.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-EMA Economics and Management
D-EMA-REPA Business Management and Economics