Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem projektu je návrh architektury systému ROS (Robotic operating system) včetně návrhu algoritmu pro adaptivní řízení. Pro optimalizaci návrhu algoritmu bude použita vhodná technologie pro zpracování obrazu v reálném čase. Při řešení dané problematiky použije doktorand následující přístupy: Analýza metod adaptivního řízení, analýza metod a algoritmů pro identifikaci objektů.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika