Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Využití systému ROS pro úlohy adapltivního řízení
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Abstrakt: Cílem projektu je návrh architektury systému ROS (Robotic operating system) včetně návrhu algoritmu pro adaptivní řízení. Pro optimalizaci návrhu algoritmu bude použita vhodná technologie pro zpracování obrazu v reálném čase. Při řešení dané problematiky použije doktorand následující přístupy: Analýza metod adaptivního řízení, analýza metod a algoritmů pro identifikaci objektů.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SI Systémové inženýrství a informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --