Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Inventarizace starých stromů v oblasti lužních lesů BR Dolní Morava (LS Valtice, Tvrdonice, Soutok)
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 3
Navrhol: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Abstrakt: na základě celoplošných terénních průzkumů zjistit počet starých stromů, včetně jejich charaktristiky (druh, obvod, výška, vitalita) v lužních lesích Biosférické rezervace Dolní Morava (LZ Židlochovice, lesní správa Valtice, Tvrdonice, Soutok), včetně zanesení souřadnic do map.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-KRAJ KrajinářstvíB-KRAJ-KRAJ Krajinářství
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví
B-LES LesnictvíB-LES-ARB Arboristika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.