Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Financování neziskového projektu
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navrhnout, vypracovat a zhodnotit vybraný projekt realizovaný ze strany neziskové organizace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení