Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Financování neziskového projektu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je navrhnout, vypracovat a zhodnotit vybraný projekt realizovaný ze strany neziskové organizace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení