Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
New methods of computer typesetting
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Existing systems for desktop publishing have many limitations - technological, typography, user interface. The theme of this thesis is aimed to address these limitations in the area of the reimplementation of existing or improved algorithms, and easier integration capabilities of desktop publishing features to other systems (for example enterprise systems), implementation of advanced typographic rules, the effective solution of the user interface.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-SI Systémové inženýrství a informatika
D-SI-EI Ekonomická informatika