Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: New methods of computer typesetting
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Existing systems for desktop publishing have many limitations - technological, typography, user interface. The theme of this thesis is aimed to address these limitations in the area of the reimplementation of existing or improved algorithms, and easier integration capabilities of desktop publishing features to other systems (for example enterprise systems), implementation of advanced typographic rules, the effective solution of the user interface.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-SI Systémové inženýrství a informatikaD-SI-EI Ekonomická informatika-- nezadáno --