Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Metody adaptivního řízení kolejových vozidel
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Dr. Ing. Jiří Rybička
Abstrakt: Téma zahrnuje digitální řízení kolejových vozidel na základě informací získávaných z okolního prostředí -- pohyb ostatních vozidel, dopravní situace, rozpoznávání návěstidel a překážek na trati. Digitální řízení představuje návrh algoritmů a softwaru pro jízdní dekodéry, zvukové dekodéry a ovladače příslušenství.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-SI Systémové inženýrství a informatika