Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Nové metody implementace počítačové sazby
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt: Stávající systémy pro počítačovou sazbu mají mnohá omezení -- technologická, typografická, uživatelská. Téma práce směřuje k řešení těchto omezení. Jde o technické možnosti implementace existujících nebo vylepšených algoritmů sazby, usnadnění možnosti integrace prvků počítačové sazby do jiných systémů (informačních systémů podniku), pokročilé možnosti implementace typografických pravidel precizní sazby, řešení efektivního uživatelského rozhraní.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-SI Systémové inženýrství a informatika
D-SI-EI Ekonomická informatika