Přehled vypsaných témat - Zahradnická fakulta


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vína.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav vinohradnictví a vinařství (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Vliv metabolitů kvasinek Brettanomyces bruxellensis na senzorické a analytické parametry červeného vínaOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZI Zahradnické inženýrství
D-ZI-Z Zahradnictví