Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Pinus oocarpa je jedním z nejčastěji pěstovaných nepůvodních druhů produkčních dřevin v Zambii. Na základě dat získaných opakovaným měřením vysazených plantáží Pinus oocarpa, z nichž některé byly v průběhu vývoje vystaveny působení regulovaných požárů založených za účelem odstranění stařiny, porovnat výškové a obvodové přírůsty sledovaných porostů s výsledky z jiných světových lokalit. Analýzou letokruhů vzorků odebraných v dospělých porostech v různých částech distriktu stanovit roční přírůsty. Jejich porovnáním se pokusit vystihnout vliv požárů na přírůst stromu. Cílem práce je stanovit růstovou dinamiku druhu v oblasti a zhodnotit vhodnost zvoleného managementu pěstování sledované dřeviny v této oblasti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia