Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Summary:
Pinus oocarpa je jedním z nejčastěji pěstovaných nepůvodních druhů produkčních dřevin v Zambii. Na základě dat získaných opakovaným měřením vysazených plantáží Pinus oocarpa, z nichž některé byly v průběhu vývoje vystaveny působení regulovaných požárů založených za účelem odstranění stařiny, porovnat výškové a obvodové přírůsty sledovaných porostů s výsledky z jiných světových lokalit. Analýzou letokruhů vzorků odebraných v dospělých porostech v různých částech distriktu stanovit roční přírůsty. Jejich porovnáním se pokusit vystihnout vliv požárů na přírůst stromu. Cílem práce je stanovit růstovou dinamiku druhu v oblasti a zhodnotit vhodnost zvoleného managementu pěstování sledované dřeviny v této oblasti.

There are no limitations of the topic