Přehled vypsaných témat - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vyhodnocení hospodaření v porostech Pinus oocarpa ve vztahu ke krajině distriktu Choma, Zambie.
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Zdeněk Čermák, Ph.D.
Abstrakt: Pinus oocarpa je jedním z nejčastěji pěstovaných nepůvodních druhů produkčních dřevin v Zambii. Na základě dat získaných opakovaným měřením vysazených plantáží Pinus oocarpa, z nichž některé byly v průběhu vývoje vystaveny působení regulovaných požárů založených za účelem odstranění stařiny, porovnat výškové a obvodové přírůsty sledovaných porostů s výsledky z jiných světových lokalit. Analýzou letokruhů vzorků odebraných v dospělých porostech v různých částech distriktu stanovit roční přírůsty. Jejich porovnáním se pokusit vystihnout vliv požárů na přírůst stromu. Cílem práce je stanovit růstovou dinamiku druhu v oblasti a zhodnotit vhodnost zvoleného managementu pěstování sledované dřeviny v této oblasti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení