Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Přístroje a měřidla pro stanovení hustoty
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
Abstrakt:
Bakalářská práce bude zahrnovat literární přehled zabývající se problematikou fyzikální veličiny hustota a přístroji a měřidly pro stanovení viskozity. Praktická část bude zahrnovat měření hustoty na vybraných přístrojích a měřidlech a následné porovnání vhodnosti a přesnosti jednotlivých zařízení.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení