Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza vlivu zemědělsko-potravinářského sektoru na hospodářský růst vybrané země
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Přesnější specifikaci tématu nutno prodiskutovat se školitelem

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení