Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Analýza přidané hodnoty zemědělského exportu vybrané země nebo regionu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky - FRRMS
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
prof. Dr. Ing. Libor Grega
Abstrakt:
Přesnější specifikaci tématu nutno prodiskutovat se školitelem

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia