Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza rozvojových problémů Afriky
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl: prof. Dr. Ing. Libor Grega
Abstrakt:
Konkrétní téma nutno prodiskutovat se školitelem

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení