Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Identita, kultura a image konkrétní organizace
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: Zhodnocení a návrhy praktických opatření při využívání nástrojů podnikové komunikace konkrétní organizace.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení