Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Identita, kultura a image konkrétní organizace
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
Zhodnocení a návrhy praktických opatření při využívání nástrojů podnikové komunikace konkrétní organizace.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia