Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Znalostní management
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Klára Machalová
Abstrakt: Výklad základmích pojmů, modely a východiska znalostního managementu, zahrnout postupy jeho implementace a zhodnotit zavedení modelu v organizacích. V praktické části analyzovat současný stav vybraného podniku a navrhnout a následně zhodnotit model jeho implementace v organizaci.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení