Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Znalostní management
State of topic: approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Institute: Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Klára Machalová
Summary:
Výklad základmích pojmů, modely a východiska znalostního managementu, zahrnout postupy jeho implementace a zhodnotit zavedení modelu v organizacích. V praktické části analyzovat současný stav vybraného podniku a navrhnout a následně zhodnotit model jeho implementace v organizaci.

informaceThere are no limitations of the topic