Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Znalostní management
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Ústav:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Klára Machalová
Abstrakt:
Výklad základmích pojmů, modely a východiska znalostního managementu, zahrnout postupy jeho implementace a zhodnotit zavedení modelu v organizacích. V praktické části analyzovat současný stav vybraného podniku a navrhnout a následně zhodnotit model jeho implementace v organizaci.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení