Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rody Amsonia a Asclepias v zahradní tvorbě, hodnocení sortimentů a možnosti jejich rozšíření
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Dr. Ing. Jiří Uher
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department: Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary: Nedávno v jediné čeledi sdružené druhy rodů Asclepias a Amsonia jsou dlouho pěstovanými trvalkami a některé se místy stávají invazívními pleveli, v zahradách však větší popularity docházejí teprve v poslední době. Mnohdy jde o perspektivní trvalky s minimálními nároky, odrůdové sortimenty jsou však co do šíře zanedbatelné a skrytý potenciál druhů ani jejich příležitostných hybridů není zdaleka vyčerpán. Na podrobnou deskripci charakteristických znaků navazující zhodnocení morfologické variability může přinést slibné výsledky zejména u přesevů hybridních populací, spojených s vytipováním materiálu perspektivního pro další šlechtění. Současný sortiment odrůd také ještě čeká na zhodnocení možností zahradnického uplatnění v klimatických poměrech středoevropského termofytika a na výzkum možností efektivního množení.

There are no limitations of the topic