Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Optimalizace přípravy dokumentu v typografickém systému ConTeXt (konfigurační nástroj)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
-- nezadáno --
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
RNDr. Tomáš Hála, Ph.D.
Abstrakt:
Toto téma pokrývá tzv. preprocessing dokumentů připravených pro zpracování typografickým systémem ConTeXt. Téma si lze si představit jako zhotovení (grafického?) nástroje pro konfiguraci základních vlastností dokumentu v ConTeXtu. Nástroj by měl zjednodušit práci začátečníkům, kteří neznají zpaměti příkazy a jejich parametry. Výstupem z nástroje je příslušný zdrojový kód.
Zrušeno: ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení