Přehled vypsaných témat - Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Návrh úpravy vodního toku za využití revitalizačních prvků
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce bude vzorový návrh úpravy úseku vodního toku, na kterém budou představeny možné revitalizační zásahy. Zaměříme se na prvky technické v propojení s biologickými. Zvláštní částí bude návrh vhodného vegetačního doprovodu.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení