Summary of topics offered - Department of Economics (FBE)


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
State of topic: approved (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Business and Economics
Supervising department: Department of Economics - FBE
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Disertační práce se bude věnovat poptávkovým vztahům v rámci vymezené výrobkové vertikály. Při zkoumání primárních a sekundárních poptávkových funkcí bude uplatněna ekonometrická analýza. Prostřednictvím sestaveného ekonometrického modelu vertikálně provázaných poptávkových funkcí bude zkoumána cenová citlivost poptávkových reakcí na jednotlivých úrovních dané vertikály. K hodnocení cenové citlivosti poptávkových funkcí v rámci studované výrobkové vertikály budou využity koeficienty běžné elasticity, případně koeficienty dynamické elasticity prvního a vyšších řádů. Dosažené hodnoty cenově-poptávkové pružnosti budou interpretovány v návaznosti na tržní strukturu a technicko-technologické souvislosti dané výroby.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EM Economics and management