Přehled vypsaných témat - Ústav ekonomie (PEF)


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Poptávkové vztahy v rámci výrobkové vertikály
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Disertační práce se bude věnovat poptávkovým vztahům v rámci vymezené výrobkové vertikály. Při zkoumání primárních a sekundárních poptávkových funkcí bude uplatněna ekonometrická analýza. Prostřednictvím sestaveného ekonometrického modelu vertikálně provázaných poptávkových funkcí bude zkoumána cenová citlivost poptávkových reakcí na jednotlivých úrovních dané vertikály. K hodnocení cenové citlivosti poptávkových funkcí v rámci studované výrobkové vertikály budou využity koeficienty běžné elasticity, případně koeficienty dynamické elasticity prvního a vyšších řádů. Dosažené hodnoty cenově-poptávkové pružnosti budou interpretovány v návaznosti na tržní strukturu a technicko-technologické souvislosti dané výroby.
Zrušeno:
anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EM Ekonomika a management