Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Stav tématu:
schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Zhodnocení fungování UNASUR, MERCOSUR, CAN a dalších latinskoamerických integračních seskupení.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení