Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Abstrakt: Zhodnocení fungování UNASUR, MERCOSUR, CAN a dalších latinskoamerických integračních seskupení.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení