Prehľad vypísaných tém - Ústav teritoriálních studií (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza vybraného integračního seskupení v rámci Latinské Ameriky
Stav témy:
schválené (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko:
Ústav teritoriálních studií - FRRMS
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Abstrakt: Zhodnocení fungování UNASUR, MERCOSUR, CAN a dalších latinskoamerických integračních seskupení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia