Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analýza sociální politiky vybraného latinskoamerického státu
Stav tématu: schváleno (doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav teritoriálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D.
Abstrakt:
Analýza státních sociálních programů ve zvoleném latinskoamerickém státu s důrazem na hodnocení efektivity těchto programů.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení