Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
The City Indentity, Culture and Image
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
The using of marketing tools for improvement the identity, culture and image of a city. See literature: FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN 978-80-251-3432-0

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení