Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
The Corporate Identity, Culture and Image
Stav tématu: schváleno (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Max. počet studentů:3
Navrhl: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt: The using of marketing tools for improvement the identity, culture and image of an organization. See literature: FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN 978-80-251-3432-0

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení