Prehľad vypísaných tém - Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
The Corporate Identity, Culture and Image
Stav témy:
schválené (Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav regionálního rozvoje - FRRMS
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc.
Abstrakt:
The using of marketing tools for improvement the identity, culture and image of an organization. See literature: FORET, M. Marketingová komunikace. 3. aktualizované vydání, Computer Press, Brno 2011, 484 s. + DVD, ISBN 978-80-251-3432-0

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia