Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Antitrust policy and its manifestations in the food processing industry
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Abstrakt:
The aim is to evaluate the antitrust policy and its impact on the food processing industry in the Czech Republic. General principles of protection of competition should be described and concrete examples solved by the Office for the Protection of Competition should be analyzed.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení