Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
The development of price levels in a selected commodity chain
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Abstrakt:
The aim is to analyze the price formation on particular levels of a commodity chain. On the basis of the elasticity of price transmission the market power within the commodity chain should be evaluated.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení