Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
The development of price levels in a selected commodity chain
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
The aim is to analyze the price formation on particular levels of a commodity chain. On the basis of the elasticity of price transmission the market power within the commodity chain should be evaluated.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení