Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Economic and regional context of a selected commodity chain
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Abstrakt:
The aim is to evaluate the position of a selected company within the commodity chain based on its economic and production results. Based on the flow of agricultural raw commodity in the selected commodity vertical to evaluate and determine the conditions for successful participation of the analyzed company in the market.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení