Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Economic and regional context of a selected commodity chain
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
The aim is to evaluate the position of a selected company within the commodity chain based on its economic and production results. Based on the flow of agricultural raw commodity in the selected commodity vertical to evaluate and determine the conditions for successful participation of the analyzed company in the market.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení