Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analysis of financial performance of a selected enterprise
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.
Abstrakt: The aim is to analyze and assess the development and structure of financial and asset base of a chosen company based on the analysis of financial statements. With the use of methods of financial analysis to evaluate the financial stability, profitability and economic performance of the company.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení