Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Analysis of financial performance of a selected enterprise
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Abstrakt:
The aim is to analyze and assess the development and structure of financial and asset base of a chosen company based on the analysis of financial statements. With the use of methods of financial analysis to evaluate the financial stability, profitability and economic performance of the company.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení