Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
The use of multivariate analysis to segment selected region in terms of demographics
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Abstrakt:
The thesis aims at construction of demographic profiles of selected region by means of multivariate analysis (specifically, principal component analysis, factor analysis, cluster analysis). Student is expected to be able to work with international databases and handle SW STATISTICA package.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení