Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Analysis and evaluation of questionnaire
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze categorical variables collected via self-designed questionnaire using squared contingency (the Chi-square statistic) and selected coefficients of contingency (the mean squared contingnecy, the Phi-coefficient, the Pearson/Cramer/Tschuprov coefficient of contingency).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení