Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Analysis and evaluation of questionnaire
Stav tématu:
schváleno (doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav sociálních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze categorical variables collected via self-designed questionnaire using squared contingency (the Chi-square statistic) and selected coefficients of contingency (the mean squared contingnecy, the Phi-coefficient, the Pearson/Cramer/Tschuprov coefficient of contingency).

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení