Prehľad vypísaných tém - Institut celoživotního vzdělávání


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Začátky učitelské profese
Stav témy:
schválené (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantujúce pracovisko:
Oddělení sociálních věd - ICV
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je se zaměřit na začátky učitelské profese, konkrétně pak na motivaci a bariéry začínajícíh učitelů středních odborných škol. Pro stanovené cíle bude užit kvalitativní výzkumný přístup.
Zrušené:
ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-SP Specializace v pedagogice

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.