Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the economy of municipalities similar in size in a selected region. The author should conclude from this analysis the economic factors of successful regional development within the selected municipalities.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení