Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analysis of the municipalities' economy in a selected region.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate the economy of municipalities similar in size in a selected region. The author should conclude from this analysis the economic factors of successful regional development within the selected municipalities.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení