Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt: Předmětem práce je evaluace hospodářské situace zvolené skupiny územně správních celků stejného hierarchického stupně a obdobné velikosti. Vlastní přínos autora lze spatřovat v návrhu ukazatelů pro vyhodnocení ekonomické pozice institucí veřejné správy, v jejich charakteristice a následně v aplikaci na konkrétní případy se záměrem srovnání jejich hospodaření.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení