Summary of topics offered - Department of Regional and Business Economics (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Hodnocení hospodářské situace územně správních celků
State of topic:
approved (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Regional and Business Economics - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Summary:
Předmětem práce je evaluace hospodářské situace zvolené skupiny územně správních celků stejného hierarchického stupně a obdobné velikosti. Vlastní přínos autora lze spatřovat v návrhu ukazatelů pro vyhodnocení ekonomické pozice institucí veřejné správy, v jejich charakteristice a následně v aplikaci na konkrétní případy se záměrem srovnání jejich hospodaření.

informace
There are no limitations of the topic