Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Strategic plan for municipality or micro-region.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Abstrakt: The aim of the thesis is to design a strategic plan for development of a municipality or a micro-region. The aim should be fulfilled by the situational analysis of the chosen municipality or the micro-region. Further a suitable strategic management method should be applied in order to derive the proposal of a strategic plan.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení