Přehled vypsaných témat - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Strategic plan for municipality or micro-region.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Iva Živělová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
The aim of the thesis is to design a strategic plan for development of a municipality or a micro-region. The aim should be fulfilled by the situational analysis of the chosen municipality or the micro-region. Further a suitable strategic management method should be applied in order to derive the proposal of a strategic plan.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení